•  JADUAL PEJABAT BERKALA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
  DI PEJABAT DAERAH KECIL PAGALUNGAN BAGI TAHUN 2021

  ****BULAN TARIKH*****
  JANUARI 26/01/2021
  MAC 22/03/2021
  MEI 24/05/2021
  JULAI 26/07/2021
  SEPTEMBER 20/09/2021
  NOVEMBER 29/11/2021


  ***Sebarang Perubahan Tarikh Akan Dimaklumkan Ke Pejabat Daerah Kecil Pagalungan.Sekiranya Terdapat Sebarang Pertanyaan Boleh Terus Ke Unit Khas Bergerak Di Talian 088-488308

PERUTUSAN

PERUTUSAN PENOLONG PEGAWAI DAERAH

Saya mengucapkan syukur kepada tuhan yang mahakuasa kerana dengan izinnya laman web pejabat Daerah Kecil Pagalungan akhirnya dapat dinaiktarafkan oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Selaras dengan dasar kerajaan dalam memantapkan penggunaan ICT di semua jabatan atau agensi-agensi kerajaan, pejabat Daerah Kecil Pagalungan sedang berusaha menempah ruang laman web dalam internet, diharapkan melalui laman web ini ia dapat mendedahkan Daerah ini dalam semua aspek iaitu Pentadbiran, Pembangunan, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.saya amat mengalu-alukan anda semua agar melayari laman ini

Oleh yang demikian,melalui laman ini masyarakat dapat maklumat yang berguna mengenai daerah kecil ini.Pihak kami juga sentiasa mengalu-alukan apa-apa juga syor dan komen dari anda untuk memantapkan pembangunan laman ini.


Sekian dan terima kasih
ROGER APPOLONIUS

VISI ,MISI & OBJEKTIF

VISI

Menjadikan Daerah Kecil Pagalungan menjadi daerah yang produktif,
menarik, maju dan setanding dengan daerah-daerah yang lain selaras dengan Visi kementerian pembangunan luar Bandar iaitu " Mensejahterakan Luar Bandar "

MISI

Melaksanakan pembangunan daerah, merancang, mengurus dan
memantau pentadbiran daerah selaras dengan dasar dan halatuju negara.

OBJEKTIF

Mewujudkan kemudahan-kemudahan asas/kemudahan infrastruktur dan penyediaan perkhidmatan bandar.

Mengadakan perancangan dan pembangunan kawasan penempatan yang teratur selaras dengan prinsip-prinsip perancangan bandar.

Menggalakkan penduduk ke arah kecemerlangan dalam aspek fizikal, kerohanian dan pemikiran melalui penyelenggaraan dan pemeliharaan alam sekitar dan ekologi.
Memastikan projek-projek pembangunan yang sesuai dirancang dan dilaksanakan untuk kebaikan masyarakat tempatan.

Memastikan seluruh kawasan dalam bidangkuasa sentiasa dalam keadaan bersih, teratur serta di tahap yang memuaskan.

Meningkatkan kualiti hidup masyarakat sebagai asas perpaduaan melalui pelaksanaan program pembangunan fizikal dan sosial yang pesat.

CARTA ORGANISASI

PROFAIL DAERAH

PROFAIL DAERAH

Kedudukan Daerah Kecil Pagalungan terletak dibahagian pedalaman negeri Sabah dalam daerah Nabawan, kira-kira 98 KM dari Pekan Nabawan dan kira-kira 25 KM dari sempadan Malaysia-Indonesia.
Mempunyai keluasan lebih kurang 205,661.30 hektar manakala keluasan kawasan Pekan Pagalungan 560.92 ekar.
MUKIM DAN KAMPUNG
Terdapat 2 Mukim dalam Daerah Kecil Pagalungan
1. Mukim Pagalungan
2. Mukim Pensiangan
Kemudahan-kemudahan asas sedia ada.
1. Pos kawalan Imigresen (1 buah, 1 orang anggota)
2. Pondok Polis (1 buah, 7 orang anggota)
3. sekolah (11 buah)
4. Sekolah Asrama Desa (1 buah)
5. Perpustakaan Desa (1 buah)
6. Klinik Kesihatan (2 buah)
7. Klinik Desa (1 buah)
8. Taman Didikan Kanak-kanak (2 buah)
9. Surau (3 buah)
10. Gereja (22 buah)

SEJARAH DAERAH KECIL PAGALUNGAN

Daerah Kecil Pagalungan pada suatu ketika dahulu merupakan hanya sebuah kampung kecil yang telah diwujudkan pada tahun 1950 oleh dua orang tempatan iaitu O.T Angansak Bin Biagan yang berasal dari kampung Bantul dan KK Antugi Bin Anduat yang berasal dari kampung Kakutar, Sumatalun.

Nama PAGALUNGAN adalah diambil berdasarkan pertemuan kuala sungai logongon dengan kuala sungai tagol yang disebut PAHALUNGAN dalam bahasa murut, yang bermaksud pertemuan kuala sungai.

Setelah sekian lama, di kala negeri sabah silih berganti parti pemerintah akhirnya pada tahun 2006 dalam pemerintahan barisan nasional, hasil dari permintaan seluruh masyarakat pagalungan dan sokongan YB Datuk Bobbey A Suan. Pagalungan dengan rasminya diwartakan oleh kerajaan sebagai Daerah kecil pada 01 Jun 2006 yang telah dirasmikan oleh Mantan SKN Datuk K.Y Mustafa.

Kedudukan Daerah Kecil Pagalungan terletak dibahagian pedalaman Negeri Sabah dalam daerah Nabawan, kira-kira 98 KM dari Pekan Nabawan dan kira-kira 25 KM dari sempadan Malaysia-Indonesia, dan mempunyai keluasan kira-kira 205,661.30 hektar manakala keluasan Pekan Pagalungan 560.92 ekar.

Perhubungan utama Daerah Kecil Pagalungan ialah melalui sungai dan darat menggunkan perahu, motor sangkut dan juga kereta pacuan 4 roda.

Daerah Kecil Pagalungan terbahagi kepada 2 Mukim iaitu Mukim Pagalungan dan Mukim Pensiangan, mempunyai penduduk seramai 7,640 orang dan 99 buah kampung, penduduk Daerah Kecil Pagalungan terdiri daripada suku kaum murut 99 % manakala 01% adalah suku kaum lain-lain. Sebahagian besar bekerja sebagai petani kecil-kecilan, nelayan sungai, berniaga secara kecil-kecilan dan termasuk bekerja sebagai anggota perkhidmatan awam, mereka tinggal ditepi-tepi sungai tagol, dan sungai logongon.

MEDIA

Galeri

Video

Penerbitan

Keratan Akhbar

daerahkecilpagalungan@gmail.com

089 - 845107

089 - 845104